top of page

Vermoeden van dyslexie ?

Het kan voorkomen dat je zoon of dochter problemen heeft met (het leren) lezen en spellen. Misschien vraag je je af of jouw kind dyslectisch is.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij alle schoolvakken staat de leesvaardigheid van het kind centraal. Als je kind moeite heeft met lezen en/of spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie.

Misschien heeft de leerkracht van je kind vermoedens van dyslexie geuit, maar komt je kind niet in aanmerking voor een (vergoed) dyslexieonderzoek, bijvoorbeeld vanwege te hoge cito-scores.

Praktijk de Puntenslijper kan dan de Dyslexie Screenings Test (DST) afnemen. De DST is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een test waarmee tot een eerste schatting van het risico op dyslexie kan worden gekomen.

De DST kan afgenomen worden bij kinderen tussen 6,5 en 16,5 jaar en bepaalt hoe groot de kans op dyslexie is. Er wordt géén diagnose gesteld of dyslexieverklaring afgegeven, daarvoor is een uitgebreider onderzoek nodig door een orthopedagoog of GZ psycholoog.

Als blijkt dat er een verhoogd risico op dyslexie bestaat dan kan de keuze gemaakt worden voor uitgebreider onderzoek door een GZ psycholoog of orthopedagoog. Voorwaarde hiervoor is dat een leerling 6 maanden intensieve begeleiding heeft gehad voor lezen en/of spelling, i.v.m. het hardnekkigheidscriterium. Ook hiervoor kun je terecht bij praktijk de Puntenslijper.

Blijkt dat er géén risico van dyslexie is, dan is de meerwaarde van de DST dat in beeld gebracht is waar de moeilijkheden voor je kind liggen en kan hier in een begeleidingstraject specifiek aandacht aan worden gegeven.

Begeleiding bij dyslexie

Is er reeds dyslexie vastgesteld bij je kind, maar worden de kosten van dyslexiebehandeling niet vergoed door de gemeente dan kun je bij de praktijk terecht voor een particulier traject. De kosten hiervoor zijn dan voor jezelf.

Ook wanneer je kind al een (door de gemeente/zorgverzekering) vergoed begeleidingstraject heeft gevolgd, is het belangrijk de kennis op peil te houden c.q. uit te breiden. Ook hiervoor kun je terecht bij Praktijk de Puntenslijper.

De begeleiding die geboden wordt is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte.

Er wordt gewerkt met bewezen effectieve methodes en met die didaktiek die geheel afgestemd is op de leerstijl van jouw zoon of dochter.

De begeleiding sluit zo veel mogelijk aan op de op school gehanteerde

spellingmethode.

Remedial Teaching en bijles praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Winssen, Ewijk, Bergharen, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Groesbeek, Malden etc.

bottom of page