top of page

Hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen krijgen niet altijd het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding, met als gevolg dat zij onvoldoende worden uitgedaagd en blijven hangen in het 'informele leren'.

Als gevolg daarvan ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline en doorzetten en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren. Onvoldoende vaardigheden in het ontwikkelen van leren leren kan leiden tot onderpresteren. Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen het volgende gedrag gaan vertonen: verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en/of hyperactiviteit.

'Als je slim of hoogbegaafd bent kun je goed leren' is een veel gehoorde uitspraak. Ongeveer één op de vijf hoogbegaafde kinderen levert prestaties die lager zijn dan wat er op grond van hun aanleg verwacht mag worden. Onderpresteren is daarmee één van de meest raadselachtige en frustrerende probleem van hoogbegaafde kinderen.

Niet alleen voor het kind is onderpresteren een grote frustratie, maar ook voor ouders en leerkrachten is onderpresteren vaak een lastig en moeilijk te hanteren probleem.

In mijn begeleiding van hoogbegaafde kinderen werk ik volgens het

Model van Talent Ontwikkeling (MTO).

Het MTO model geeft kinderen inzicht hoe het proces verloopt van aanleg naar succesvolle prestaties. De weg van succes begint met aanleg. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat aanleg automatisch leidt naar hoge (top)prestaties.Door vaardigheden als zelfkracht, leren leren, doorzetten en metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen wordt uw kind optimaal gestimuleerd om prestaties te leveren die passen bij zijn/haar aanleg en talenten.

Remedial Teaching en bijles praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Winssen, Ewijk, Bergharen, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Groesbeek, Malden etc.

bottom of page