top of page

Mindset-methode

Mindset: de basis voor talentontwikkeling

Niet alleen talenten en vaardigheden zorgen voor succes bij leren, ook onze manier van denken speelt daarbij een belangrijke rol. In de mindsettheorie onderscheidt Carol Dweck, een Amerikaanse psychologe, twee soorten mindsets: fixed (statische) en growth (op groei gerichte) mindset.

Bij fixed mindset zijn intelligentie, persoonlijkheid en karakter vastliggend en onveranderbaar. Met een fixed mindset haken leerlingen snel af als iets niet lukt en voelen zich vervolgens machteloos, gefrustreerd of afgewezen. Hun eigenwaarde is afhankelijk van wat ze wel of niet denken te kunnen.

"Ik ben gewoon slecht in rekenen."

"Ik snap dit niet en zal het ook nooit leren."

Bovenstaande uitspraken zijn regelmatig te horen bij kinderen die moeite hebben met onderdelen van de leerstof. Zij geloven dat hun kwaliteiten, eigenschappen en intelligentie vaststaan. Het zijn typisch uitspraken van kinderen met een fixed mindset.

Gelukkig is het mogelijk een kind een groei mindset aan te leren waardoor het ontdekt dat het meer kan dan het aanvankelijk dacht.

Bij growth mindset wordt ervan uit gegaan, dat intelligentie, persoonlijkheid en karakter kunnen groeien door inspanning, toewijding en doorzettingsvermogen. Door te oefenen, te proberen en gericht te zijn op vooruitgang zijn prestaties te verbeteren. De leermotivatie is hoger, er wordt meer risico genomen en leerlingen voelen zich minder snel machteloos of wanhopig als iets tegenzit. Ze proberen voortdurend beter te worden. Mislukkingen hebben minder effect op het zelfvertrouwen.

Tijdens de begeleiding integreer ik deze methode in de RT-lessen. Je kind ontvangt het werkboek Mindset, waaruit we een gedeelte van RT-les gaan werken.

Wanneer je kind zich de mindsettheorie goed eigen heeft gemaakt passen we het geleerde toe in de praktijk en zo ontwikkelt de groeimindset zich steeds verder.

Remedial Teaching en bijles praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Winssen, Ewijk, Bergharen, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Groesbeek, Malden etc.

bottom of page