top of page

Remedial Teaching en Bijles Basisonderwijs

Basisschoolkinderen die moeite met lezen, spelling, rekenen, schrijven, taal, dyslexie en/of dyscalculie hebben kunnen adequaat geholpen worden middels Remedial Teaching en bijles.

Naast het inlopen van de (eventuele) leerachterstand wordt ook aan het algemeen welbevinden van het kind gewerkt. Leerproblemen hebben nl. vaak een weerslag op het zelfvertrouwen van het kind. Door de kinderen veel succeservaringen te laten op doen, neemt het plezier in het leren weer toe, hierdoor komen ze weer lekkerder in hun vel te zitten.

Over het algemeen betreft het de volgende vakgebieden:


Uiteraard verzorgt de praktijk ook Cito-training voor de entreetoets van groep 7 en de doorstroomtoets van groep 8 (Cito, IEP en Route 8).

Tevens biedt de praktijk trainingen aan om te oefenen voor de Cito-toetsen voor spelling, rekenen en begrijpend lezen voor groep 5, 6 en 7.

 

Indien het nodig is zal ik eerst een pedagogisch-didaktisch onderzoek verrichten bij je kind om de aard van de leerproblemen vast te stellen.

Vervolgens stel ik een begeleidingsplan op, waarna de eigenlijke Remedial Teaching kan beginnen.

Tijdens de RT-lessen ga ik op zoek naar de specifieke leerstijl van jouw kind. Leerproblemen ontstaan nogal eens wanneer er geen optimale afstemming is geweest tussen leerstrategie, onderwijs en didaktiek. Daar de RT/bijlessen individueel zijn kan ik zo veel mogelijk aansluiten bij de specifieke leerstijl van uw kind.

Om het plezier in het leren te bevorderen worden er regelmatig spelwerkvormen en creatieve werkvormen aangeboden.

De begeleiding sluit zo veel mogelijk aan bij de op school gehanteerde taal/spelling- en rekenmethode. Dit is belangrijk, omdat er zo in een doorgaande lijn gewerkt kan worden.

De meeste kinderen komen één maal per week 45 minuten naar de praktijk.

 

 

 

Remedial Teaching en bijles praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Winssen, Ewijk, Bergharen, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Groesbeek, Malden etc.

bottom of page