top of page

Voor wie?

De praktijk staat open voor een ieder die voor zijn kind individueel onderwijs en/of begeleiding op maat wenst binnen de leerstof van het basisonderwijs.

Basisschoolkinderen die moeite met lezen, spelling, rekenen, schrijven, dyslexie en/of dyscalculie hebben kunnen adequaat geholpen worden middels Remedial Teaching en bijles.

Over het algemeen betreft het de volgende vakgebieden:

lezen (technisch)

lezen (begrijpend)

spelling

taal

woordenschat

schrijven

rekenen

dyslexie

dyscalculie

Uiteraard verzorgt de praktijk ook Cito-training voor de entreetoets van groep 7 en de doorstroomtoets van groep 8 (Cito, IEP en Route 8). 

 

De praktijk biedt ook trainingen om te oefenen voor de Cito-toetsen voor spelling, rekenen en begrijpend lezen voor groep 5, 6 en 7.

 

Daarnaast ondersteun ik, tijdens mijn begeleiding, kinderen met faalangst, kinderen met weinig zelfvertrouwen, kinderen die snel afgeleid zijn, verlegen en onzekere kinderen en gevoelige kinderen.

 

Leerbegeleiding

Soms gaat een kind uitdagingen het liefst uit de weg of geeft het snel op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes. Het kan misschien gaan twijfelen aan zijn of haar capaciteiten wanneer het hard moet leren om iets onder de knie te krijgen.

Deze kinderen worden vaak belemmerd door een vaste (fixed) mindset.

Om kinderen hierbij te helpen en te motiveren werk ik met de mindset-methode.

Het kan ook zijn dat het kind moeite heeft goed om te gaan met lastige en vervelende situaties en gebeurtenissen of last heeft van faalangst. De kunst is dan om stevig in je schoenen te staan en rustig en beheerst de situatie het hoofd te bieden. Om kinderen hierbij te helpen werk ik met de RET-methode.

Zowel de mindset-methode als de RET-methode kunnen geïntegreerd worden in de RT/bijlessen.

Remedial Teaching en bijles Praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Ewijk, Winssen, Bergharen enz.

bottom of page