top of page

Technisch en Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken op de basisschool. Het begrijpen van geschreven tekst is immers de sleutel tot het kunnen leren/studeren.

Hoe maak je een taalles als je de opdracht niet snapt? Hoe weet je wat je moet uitrekenen als je de verhaaltjessommen niet doorziet?

Wist u dat de Citoscores voor begrijpend lezen van groep 6, 7 en 8 in belangrijke mate bepalend zijn voor het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

Er zijn verschillende factoren die belangrijk zijn als het gaat om het goed begrijpen van een tekst. Natuurlijk denken we dan aan het begrijpen van de betekenis van woorden en leestekens. Ook het vlot kunnen lezen ( technisch lezen) van een tekst is van groot belang. Daarom ga ik altijd eerst na, hoe dat is ontwikkeld bij een kind. Verder moeten kinderen de samenhang tussen de zinnen begrijpen. Tenslotte is het onderwerp van een tekst relevant. Als een kind al iets over een onderwerp weet, zal het de tekst eerder begrijpen dan als het weinig over het onderwerp weet.

In wetenschappelijk onderzoek over het leren van begrijpend lezen komen we alle drie bovengenoemde factoren tegen. Het zijn voorwaarden voor goed begrijpend lezen. De handvatten die we kinderen daarnaast nog kunnen bieden om tot goed begrip van teksten te komen zijn leesstatregieën. Een leesstrategie is een hulpmiddel om een tekst beter te begrijpen. Kinderen leren bijvoorbeeld stukjes tekst samen te vatten, er vragen of kernwoorden bij te bedenken, hun voorkennis te gebruiken, tekstkenmerken te herkennen en de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.

 

De praktijk biedt een speciale training "Begrijpend Lezen" aan.

Voor informatie over deze training klikt u  hier


bottom of page