top of pageRemedial Teaching en bijles omgeving Nijmegen


Basisschoolkinderen die moeite met lezen, spelling, rekenen, schrijven, taal, dyslexie en/of dyscalculie hebben kunnen adequaat geholpen worden middels Remedial Teaching en bijles.

Naast het inlopen van de (eventuele) leerachterstand wordt ook aan het algemeen welbevinden van het kind gewerkt. Leerproblemen hebben nl. vaak een weerslag op het zelfvertrouwen van het kind. Door de kinderen veel succeservaringen te laten op doen, neemt het plezier in het leren weer toe, hierdoor komen ze weer lekkerder in hun vel te zitten.

Over het algemeen betreft het de volgende vakgebieden:


  •          lezen (technisch en/of begrijpend)
  •          spelling
  •          taal
  •          woordenschat
  •          schrijven
  •          rekenen
  •          dyslexie
  •          dyscalculie


Voor leerlingen met een leerachterstand, die bijv. een jaar gedoubleerd hebben, kan een bijspijker-programma op maat gemaakt worden.

Deze kan eventueel ook in vakanties gevolgd worden.

De achterstand kan dan vaak (deels) weer worden ingelopen. In sommige gevallen kan weer aansluiting gevonden worden bij het eigenlijke leerjaarniveau van het kind.

Voor de keuze van het vervolg onderwijs is dit van wezenlijk belang.

Indien het nodig is zal ik eerst een pedagogisch-didaktisch onderzoek verrichten bij uw kind om de aard van de leerproblemen vast te stellen.

Vervolgens stel ik een begeleidingsplan op, waarna de eigenlijke Remedial Teaching kan beginnen.

Tijdens de RT-lessen ga ik op zoek naar de specifieke leerstijl van uw kind. Leerproblemen ontstaan nogal eens wanneer er geen optimale afstemming is geweest tussen leerstrategie, onderwijs en didaktiek. Daar de RT/bijlessen individueel zijn kan ik zo veel mogelijk aansluiten bij de specifieke leerstijl van uw kind.

Om het plezier in het leren te bevorderen worden er regelmatig spelwerkvormen en creatieve werkvormen aangeboden.

De begeleiding sluit zo veel mogelijk aan bij de op school gehanteerde taal/spelling- en rekenmethode. Dit is belangrijk, omdat er zo in een doorgaande lijn gewerkt kan worden.

De meeste kinderen komen één maal per week 45 minuten naar de praktijk.
Remedial Teaching en bijles praktijk de Puntenslijper is werkzaam voor de regio Beuningen, Nijmegen, Lent, Weurt, Winssen, Ewijk, Bergharen, Wijchen, Druten, Boven Leeuwen, Ravenstein, Groesbeek, Malden etc.


bottom of page