top of page

Begeleiding bij rekenen

Als kinderen bij mijn praktijk worden aangemeld met rekenproblemen, ga ik de eerste sessie(s) kijken waar de oorzaak ligt.

Ik onderzoek de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Verder kijk ik naar de vaardigheden op het gebied van Meten, Tijd en Geld.

Uiteraard worden bij leerlingen uit de bovenbouw de onderdelen Procenten, Breuken en Kommagetallen onderzocht.

Vervolgens stel ik een begeleidingsplan op, waarna de eigenlijke Remedial Teaching/bijles

kan beginnen.

Aanvankelijk richt de begeleiding zich op het bijbrengen van de kennis die ontbreek, maar ik probeer zo snel mogelijk aan te sluiten bij de op school gehanteerde rekenmethode.

Dit is belangrijk omdat er zo in een doorgaande lijn gewerkt kan worden en de kinderen al heel snel ervaren dat het beter gaat.

bottom of page