top of page

Begeleiding bij spelling

Hulp op maat bij spelling. 

Soms komt een kind niet goed mee op het gebied van spelling.

Ik onderzoek dan eerst wat de lastige regels en categorieën zijn voor het kind en ook welke uw zoon of dochter al wel beheerst. Waar uw kind nog moeite mee heeft wordt extra geoefend.

Ik werk aanvankelijk met verschillende remediërende methodes, maar probeer ook zo snel mogelijk aan te sluiten bij de op school gehanteerde spellingmethode. Dit is belangrijk omdat er zo in een doorgaande lijn gewerkt kan worden en het kind al heel snel vooruitgang ervaart. 

bottom of page